22/10/2019

Per obres de connexió de clavegueram s’ha tallat la circulació del carrer de Tomàs Gimènez

En conseqüència queda afectat el recorregut del bus de la línia LH2