27/01/2020

L’aigua que bevien els nostres avantpassats a L’Hospitalet

Per prevenir epidèmies i malalties calia que l’aigua fos de qualitat

Placa del Repartidor Muntada

El SXVIII, va ser un període d’avenços importants en infraestructures urbanes. Una preocupació que hi havia en aquell moment era en el subministrament de l’aigua i la seva qualitat. Encara que no va ser fins a finals del SXIX i principis del SXX, quan es va tenir plena consciència que una part molt important de les malalties i les epidèmies podien provenir de la contaminació de les aigües que consumia la població. L’aigua corrent va arribà a L’Hospitalet a inicis del SXVIII, mitjançant una canonada que provenia de la font de Mas Cunill, a Esplugues, propietat del Baró de Maldà. Aquesta aigua abastava la casa del Baró de Maldà (a on ara hi ha el carrer amb el mateix nom), la casa del rector, i una font pública, potser situada al carrer Major. A finals del SXIX, el Baró de Maldà cedí a l’Ajuntament una part dels drets de la font, i es va construir una torre que feia de repartidor de l’aigua amb diferents canonades. Aquesta torre està a on avui hi ha la Plaça del Repartidor. El 1927 quan la Reina Victòria va inaugurar el edifici de correus, la font es va restaurar tal com es pot veure en la actualitat

Fonts per aquest article: Francesc Marcè, Centre d’Estudis de L’Hospitalet, Museu d’Història de L’Hospitalet