02/07/2020

Activitats pel jovent durant l’estiu en el marc del Pla integral les Planes-Blocs Florida

El casal d’estiu Sidecar i l’Aula d’Estiu proposen activitats i suport educatiu al jovent del barri

En el marc del Pla de regeneració urbana integral les Planes-Blocs Florida, cada estiu es desenvolupen diferents activitats destinades al jovent del barri. Aquest any, les activitats i l’acompanyament prenen una importància especial a causa de la situació generada per la Covid-19.

El casal d’estiu Sidecar, per a joves d’11 a 17 anys, combina reforç escolar, atenent a la singularitat dels darrers tres mesos del curs passat, amb jocs de taula, jocs d’aigua i altres activitats. A més, dos dies a la setmana, els dimarts i dijous, es fan sortides de dia sencer a la platja, a parcs de la ciutat i a altres indrets a l’aire lliure.

El casal es fa en dues fases: del 22 de juny al 31 de juliol i del 24 d’agost al 10 de setembre.

El casal el desenvolupa l’entitat AEMA i es fa al Centre Municipal la Florida-Ana Díaz Rico.

També torna l’Aula d’Estiu, un projecte que Cultura Tretze desenvolupa fa anys amb els objectius d’oferir un reforç educatiu i promoure la inclusió social i la igualtat d’oportunitats entre el jovent d’origen migrant.

A través d’activitats d’aprenentatge, es fomenta l’ús de la llengua catalana per tal que la sentin com a llengua pròpia, es dona a conèixer la societat d’acollida amb referents positius, es treballa l’autoestima, es promou la inclusió i la participació a la vida del barri i de la ciutat i es fomenten competències i valors que facilitin la convivència, l’equitat, el respecte a la diversitat i l’autonomia personal.

Les activitats també incideixen en la gestió de les emocions, atenent a  l’aïllament social i la falta d’accés als recursos educatius que ha suposat el confinament.

L’Aula d’Estiu es farà tres dies a la setmana del 7 al 31 de juliol alternant el Centre Municipal la Florida-Ana Díaz Rico amb sortides a diferents espais de la ciutat.