10/07/2020

Es celebra una trobada oberta, per fer balanç, i valorar noves iniciatives del Pla Integral les Planes-Blocs Florida

Els dies 3 i 10 de desembre continuarà el IV Forum

Pla integral 1 Portada retallat

 

Ahir vespre es va fer l’obertura del IV Fòrum del Pla integral les Planes-Blocs Florida, una trobada oberta a totes les persones (veïnat, entitats, tècnics, oficina del Pla i representants dels grups polítics) que estan fent possible aquest pla, on es farà balanç de les noves accions i serveis engegats i es començarà a treballar en noves iniciatives. A la trobada hi van participar el tinent d’alcaldia d’Equitat i Drets Socials; la regidora del Districte IV, Lola Ramos, i el coordinador del Pla, Lluís Esteve, entre d’altres.

El IV Fòrum del Pla integral les Planes-Blocs Florida es desenvoluparà en dues jornades més, els propers dies 3 i 10 de desembre. En la primera sessió del Fòrum es va presentar la diagnosi comunitària, un document que ha de servir per definir les línies principals del pla de treball comunitari 2020-2030. La diagnosi és una fotografia de la situació actual del barri i se centra, principalment, en els serveis públics i la tasca que duen a terme els veïns i les veïnes i les entitats del barri.

A la segona sessió es compartiran experiències per tal de reflexionar i dissenyar les línies estratègiques del pla comunitari per als pròxims 10 anys. La tercera sessió servirà per dissenyar l’inici de la nova etapa 2020-2030.

Per elaborar la diagnosi comunitària s’ha comptat amb 58 entitats i unes 150 persones que viuen i/o treballen al barri. A les Planes hi viuen 16.567 persones, de les quals unes 2.400 viuen als Blocs Florida. La gran mobilitat poblacional, la feblesa del teixit comercial, les conseqüències de la crisi econòmica de 2008 i l’escassa superfície dels habitatges són alguns dels reptes que es plantegen al barri.

El Pla integral les Planes-Blocs Florida té com a objectiu abordar una transformació profunda i global del barri (social, cultural, educativa, urbanística…), per tal de garantir la millora de qualitat de vida i convivència dels residents del barri afavorint la integració, l’equitat i la cohesió social. És per això que l’Ajuntament s’ha compromès a invertir recursos econòmics i humans en aquest territori i elaborar un pla d’actuació que abordi totes les decisions que cal prendre en els àmbits social i urbanístic. L’Ajuntament desenvolupa el Pla integral en col·laboració amb l’Obra social la Caixa i l’Associació Educativa Ítaca.