05/07/2020

Constituït el Consell de Nois i Noies de primària i secundària 2019-2020

L’integren 104 alumnes de primària i de secundària de centres públics i concertats de la ciutat

Nens exportat Portada

Ahir es va  constituir al Saló de Plens de l’Ajuntament el Consell de Nois i Noies de primària i secundària de L’Hospitalet per al curs 2019-2020, en un acte que ha estat presidit per l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, i el tinent d’alcaldia d’Educació, Esports i Joventut, Jaume Graells. A l’acte hi han assistit també les direccions dels centres, el professorat i familiars dels nois i de les noies.

Aquest curs, el Consell de Nois i Noies promourà la pràctica dels principis i valors dels objectius de desenvolupament sostenible que defineix l’Organització de les Nacions Unides per contribuir a la formació d’una ciutadania crítica, responsable i implicada en la vida comunitària.

El Consell de Nois i Noies és un òrgan participatiu format aquest curs per 104 alumnes, 67 de primària i 37 de secundària, escollits entre l’alumnat de 29 centres educatius públics i concertats de la ciutat.

Com cada any, l’alcaldessa va fer diferents encàrrecs que els consellers i les conselleres de primària i de secundària hauran de treballar durant el curs, en un exercici de participació projectiva, que els permet materialitzar els resultats de la seva feina en la millora de la ciutat.  

El Consell de Nois i Noies de L’Hospitalet continuarà donant veu als infants i adolescents de la ciutat i propiciarà la seva intervenció a partir del desenvolupament de projectes concrets, tot creant xarxa amb els serveis i equipaments municipals, així com altres entitats i iniciatives ciutadanes.

Amb aquest objectiu, l’alcaldessa ha encarregat a tots els membres del consell estudiar i reflexionar sobre la qualitat de l’aire a la ciutat i dissenyar accions per reduir la contaminació atmosfèrica.

Els encàrrecs que l’alcaldessa ha fet als consellers i a les conselleres de primària són els següents:

  • Continuar el projecte iniciat l’any passat “La síndica ens escolta”. Els nois i noies li faran arribar a la síndica municipal de greuges les preocupacions dels infants respecte a la ciutat.
  • Dinamitzar la Bústia del Consell, que ja es troba instal·lada a les diferents escoles de la ciutat, per tal de treballar les propostes amb les regidories de districte.
  • Reflexió sobre la contaminació atmosfèrica a la ciutat, amb el suport de l’Àrea Municipal d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat en la recerca de “bones pràctiques per reduir la contaminació atmosfèrica”.

Pel que fa a l’alumnat de secundària, l’encàrrec se centra en les propostes d’actuació que es faran en funció de 4 fites ODS: igualtat de gènere, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsables i acció pel clima. Els consellers i conselleres hauran de fer difusió de la seva tasca en aquest àmbit a través dels mitjans de comunicació municipal i altres eines audiovisuals per tal d’arribar al jovent de la ciutat. 

En el decurs de l’acte de constitució, Núria Marín i Jaume Graells van lliurar els carnets als nois i a les noies que s’incorporen aquest curs al Consell i que els acrediten com a membres d’aquest òrgan participatiu.

El Consell de Nois i Noies és un projecte participatiu, que té com a objectiu formar ciutadans i ciutadanes crítics i compromesos. El Consell el constitueixen nois i noies de 10 a 16 anys elegits entre l’alumnat dels diferents centres de primària i secundària de la ciutat i compta amb la implicació dels tutors i de les famílies. La permanència al Consell és com a màxim de dos cursos i cada curs se’n renova una part. Aquest projecte s’emmarca dins de la Carta de ciutats educadores, en què la ciutat és entesa com a agent i espai educador que es transforma i millora a través de l’educació, i es beneficia de la seva capacitat d’escoltar l’opinió i el punt de vista dels nois i de les noies.

D’altra banda, el Consell de Nois i Noies de L’Hospitalet forma part del Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya.  A més, col·labora en projectes de recerca sobre participació infantil i juvenil amb el Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI), del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona.