13/08/2020

L’Ajuntament i voluntaris controlen les 90 colònies de gats durant el confinament

Un total de 105 voluntaris d’entitats animalistes porten a terme aquesta tasca

L’Ajuntament i voluntaris controlen les 90 colònies de gats durant el confinament

L’Ajuntament, ensems amb voluntaris d’entitats animalistes, està tenint cura de les 90 colònies controlades de gats que hi ha a L’Hospitalet des de l’inici de l’estat d’alarma sanitària. Així, doncs, s’han mantingut els seguiments i els controls d’aquests animals que fan habitualment un grup de persones voluntàries al llarg de tot l’any.

Com que aquesta és una activitat que recull com a excepció el decret que limitava la  circulació de persones, l’Ajuntament es va coordinar amb les entitats col·laboradores de protecció dels animals i va expedir un document temporal per a les persones voluntàries que regularment tenen cura de les colònies per tal d’acreditar-ne la col·laboració en la cura i alimentació de les colònies de gats. En total, s’han expedit 105 documents per als voluntaris que estan controlant les 90 colònies de gats a L’’Hospitalet, de la qual cosa es va informar la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.

Els gats de carrer són animals domèstics protegits per la llei i la seva gestió es troba regulada per l’Ordenança de protecció, control i tinença d’animals de L’Hospitalet.

Els gats pertanyents a colònies controlades reben atenció i cures del voluntariat d’entitats de protecció d’animals, en col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet. La seva tasca és molt important, ja que mantenen les colònies en bones condicions sanitàries i avisen de qualsevol incidència que hi puguin detectar.

Des de fa anys, l’Ajuntament col·labora amb Progat Catalunya, i també amb altres entitats del municipi, com Gats de L’Hospitalet i Els Quatre Gats.

Una colònia controlada està formada per un grup de gats que han passat un control sanitari i estan esterilitzats quirúrgicament amb la finalitat de mantenir una població estable. Les colònies controlades de gats de carrer són permeses a la ciutat, perquè disminueixen els problemes de superpoblació i es garanteix una adequada integració a la realitat urbana. Els gats reben una alimentació equilibrada amb pinso sec en uns llocs controlats i escollits per evitar molèsties.