28/02/2020

Tall de servei dels Ferrocarrils de la Generalitat, entre les estacions de Gornal i Sant Boi els caps de Setmana del 10 al 12 i 17 al 19 de gener

Hi haurà servei d’autobús substitutori entre les estacions de Gornal i Sant Boi

Ferrocarrils Generalitat

Entre el 10 i el 12, i el 17 i el 19 de gener FGC oferirà servei alternatiu per carretera amb autobús entre les estacions de Gornal i Sant Boi. Les principals actuacions se centraran a les estacions de L’Hospitalet Av. Carrilet, Sant Josep i Cornellà Riera Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) oferirà servei alternatiu per carretera amb autobús entre les estacions de Gornal i Sant Boi entre el divendres 10 (a partir de les 20h) i el diumenge 12 gener, i entre el divendres 17 (a partir de les 20h) i el diumenge 19 de gener per a realitzar obres de millora de la infraestructura en aquest tram. Els treballs consistiran en el formigonatge, impermeabilització del túnel i millora del drenatge dels canvis d’agulla de l’estació de L’Hospitalet Av. Carrilet i de la via a les estacions de Sant Josep i Cornellà Riera. A més, també s’aprofitarà la interrupció del servei per a realitzar altres treballs de manteniment i consolidació .