10/07/2020

SE SUSPENEN LES ACTIVITATS ESPORTIVES A L’HOSPITALET

ENTRENAMENTS I COMPETICIONS

suspension activitats

Comunicat de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física en relació a l’afectació del COVID-19 al sector esportiu català

En primer lloc, recomanem:

  • Ajornar o suspendre les competicions i esdeveniments esportius al territori català a partir de dijous 12 de març i amb una vigència mínima de 15 dies, revisable segons l’evolució de la situació epidemiològica amb l’objectiu de minimitzar el contagi.
  • Ajornar o suspendre les gales, celebracions i festes de l’esport, ja siguin organitzades per entitats públiques o privades durant el mateix període de temps.

En segon lloc, per a aquelles activitats que no es puguin ajornar, les instruccions a seguir, a partir de dijous 12 de març i durant un mínim de 15 dies, són les següents:

  • Els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta tancada, sense públic. Se n’exceptuen les activitats esportives de menors, que hi podran anar acompanyats.
  • Se suspendran les activitats col·lectives –tipus gales, celebracions i festes de l’esport- superiors a 1.000 persones en espais oberts o tancats. Tot i això, en les activitats de menys de 1.000 persones, en espais oberts o tancats, només es podrà ocupar com a màxim una tercera part de l’aforament.
  • Pel que fa a les activitats esportives organitzades pels centres escolars, s’adoptaran les mesures anunciades pel Departament d’Educació, les quals insten a la suspensió d’aquestes activitats si impliquen la participació de més d’un centre.
  • Pel que fa als Jocs Esportius Escolars de Catalunya, organitzats pels Consells Esportius, i als programes Esport Blanc Escolar i FITJOVE, s’hauran d’ajornar o suspendre en el mateix període d’afectació.

COMUNICAT CONSELL ESPORTIU DE L’HOSPITALET

El Consell Esportiu de l’Hospitalet, seguint les indicacions de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, ha decidit suspendre tota l’activitat referent als Jocs Escolars de l’Hospitalet a partir de dijous 12 de març i amb una vigència mínima de 15 dies.

Aquesta mesura es pren d’acord amb les indicacions autonòmiques i locals i es podria allargar en cas de ser necessari. La competició només es reprendrà en el moment que totes les condicions sanitàries siguin les òptimes per assegurar el bon estat de salut de tots els esportistes, tècnics, tutors de joc i famílies. Un cop es reprenguin les competicions, tant d’esports d’equip com individuals, caldrà estudiar cas per cas la viabilitat per recuperar els partits i esdeveniments ajornats. En aquest sentit, demanem comprensió i flexibilitat a totes les entitats, centres i esportistes que participen en les diferents disciplines dels Jocs Escolars de l’Hospitalet