02/07/2020

La borsa de treball de l’Ajuntament ja és totalment telemàtica

Accés online també als continguts dels itineraris d’informació, d’orientació i d’intermediació laboral

trabajadores obreros

El Servei Local d’Ocupació posa a disposició de la ciutadania la versió telemàtica de la borsa de treball, accessible des de l’inici del procés per mitjà de l’enllaç www.dinamitzaciolocallh.cat/borsaTreball.aspx?1. Aquest sistema, que ja és del tot operatiu, simplifica i millora l’atenció a les noves altes a la borsa, així com les possibles actualitzacions de dades de les persones ja inscrites.

Fins ara, el nombre de persones inscrites a la borsa era de prop de 3.500 a l’any.

L’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social dona també accés online als continguts dels itineraris d’informació, d’orientació i d’intermediació laboral que fins ara només es feien de manera presencial. Es tracta d’uns continguts orientatius que ajuden les persones demandants de feina a conèixer millor aspectes com les seves possibilitats, la realitat del mercat laboral i el disseny d’una estratègia personal en els canals adequats. Aquests continguts són operatius des de www.dinamitzaciolocallh.cat/2005209_1.aspx?id=1.

Altres accions i fases de l’assessorament laboral s’han adaptat igualment a les possibilitats que ofereix la via digital, com ara la videotrucada, per mitjà de plataformes com Jitsi o Zoom.

Una opció tecnològica que s’aplica en entrevistes personalitzades i en sessions formatives de competències personals, i que se suma a l’atenció que l’Ajuntament ja oferia per correu electrònic, telèfon i WhatsApp.

Atenció a ple rendiment

Durant el confinament i l’estat d’alarma, l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social ha mantingut sempre oberts tots els serveis d’atenció a la ciutadania en l’àmbit de l’ocupació, amb resultat de més de 730 persones ateses entre telèfon i correu electrònic.

Pel que fa a la relació amb empreses que demanen persones per treballar, s’hi han enviat 191 candidatures de persones de la borsa de L’Hospitalet, per a ofertes sobretot de l’àmbit sociosanitari, i s’ha fet prospecció a 240 empreses per fer la intermediació laboral.