11/07/2020

Abans i Ara. L’encreuament del carrer de Rossend Arús amb l’avinguda del Carrilet

.

Carrilet export 3En la imatge en blanc i negre es pot veure “El carrilet” circulant per la superfície, en l’encreuament del carrer de Rossend Arús, amb l’avinguda del Carrilet. Aquest pas a nivell havia tingut diferents incidents per la seva perillositat. La imatge pot estar datada a finals dels 70. El soterrament de les vies va suposar una millora important en les comunicacions amb automòbil. La nova avinguda del Carrilet és un espai d’allunyament entre els barris de la ciutat. Una autovia urbana, poc agradable per passejar i que els veïns de Sant Josep i el Centre en gaudeixen molt poc.