02/02/2023

L’edifici de l’Òpera, acollirà una residència per a la gent gran

En aquest espai hi havia els antics estudis de TVE, al barri del centre

Opera
31/01/2020

El Ple també ha aprovat provisionalment la modificació del Pla general metropolità (PGM) de l’àmbit discontinu que conformen les finques situades al carrer de Francesc Moragas, números 20 i del 22 al 28 i dels números 11B i 13, del barri del Centre, i trametre el projecte al Departament de Territori i Sostenibilitat per a la seva aprovació definitiva. Aquesta iniciativa la realitza l’Ajuntament a proposta de Vitalia Plus SA, actual propietària dels antics estudis de l’Òpera, amb l’objectiu de construir un centre sanitari, assistencial i geriàtric per a gent gran.

En aquest espai es situaven els antics estudis de TVE.

La modificació puntual del PGM delimita un àmbit discontinu d’uns 3.098 m2 i no suposa cap augment del sostre residencial, ni cap modificació dels usos admesos pel planejament vigent dins el mateix àmbit d’actuació.
L’Òpera es va construir a finals dels anys 50 per acollir projeccions cinematogràfiques de qualitat. També va acollir concerts i representacions teatrals i a mitjans dels 60 va compaginar el cinema l’allotjament dels estudis de Televisió Espanyola a Catalunya. Programes infantils de tarda de l’època dels 60 es realitzaven en aquells estudis, així com dramàtics, debats, etc.

La Farga, Rebajas