08/02/2023

Proposta per a un nou centre públic d’educació especial a L’Hospitalet

A l’antiga escola Joanot Martorell, al barri de Sanfeliu

Can Bori
12/12/2019

Segons informa lhdigital, l’antiga escola Joanot Martorell, al barri de Sanfeliu, és l’ubicació proposada per l’Ajuntament per ubicar un nou centre d’educació especial públic a L’H. Aquest seria la segona escola pública de la ciutat per alumnes amb necessitats educatives especials.  

A l’actualitat l’oferta de centres d’educació especial a L’H es limita a l’escola Estel Can Bori, de titularitat pública, amb 112 places, i al centre Escorça, a Santa Eulàlia, concertat amb 33 places.

La reivindicació d’una nova escola per alumnes amb necessitats educatives especials a la ciutat ve de lluny. El consell escolar municipal durant el curs 2018-2019 va elaborar una diagnosi de la situació de L’H en aquest àmbit i va emetre un informe final amb un seguit de propostes de millora que passaven, en primera instància, per dotar el municipi de més recursos de suport a l’educació inclusiva (SIEI) dins les aules ordinàries.

En aquest sentit, com recorda el tinent d’alcadia d’Educació, Jaume Graells, les unitat de SIEI (han anat en augment i a l’actualitat s’atenen uns 200 alumnes amb necessitats educatives especial dins escoles ordinàries.

En paral.lel, aquest informe plantejava la necessitat de posar en marxa un nou centre amb 90 places per absorbir la demanda de l’alumnat que no té possibilitats de ser atès en escoles ordinàries i que sovint ha de ser escolaritzat en centres d’altres poblacions veïnes per la manca de places en els dos centres operatius a la ciutat. L’Estel Can Bori compta amb 112 places, mentre que l’Escorça amb 33.

Segons el tinent d’alcaldia d’Educació, Jaume Graells, “s’ha avançat en el concepte d’escola inclusiva, que obre l’escolarització en centres ordinaris a alumnes de diferents capacitats a través de les unitats educatives SIEI. Tot i això per criteris del propi Departament d’Ensenyament de la Generalitat hi ha alumnes que no poden anar a escoles ordinàries i han d’estar escolaritzats en centres educatius especials. Aquí a L’H tenim un problema. Cal una nova escola d’educació especial i proposen que es pugui construir on ara hi ha l’escola Joanot Martorell”.

Malauradament els recursos del Departament, amb uns pressupostos congelats any rere any, segons Graells “no permeten tirar endavant el pla de treball que tenim traçat al ritme que voldríem”.

Graells recorda que en la darrera reunió bilateral Ajuntament-Generalitat, l’Alcaldia va posar sobre la taula la predisposició de L’H a col·laborar en la posada en marxa del nou centre, però “sempre que la Generalitat també correspongui en allò que és de la seva competència”, diu.

El regidor d’Educació ha qualificat d’insostenible la situació generada en l’àmbit educatiu a la ciutat per la manca de pressupost de la Generalitat. “Hi ha una situació de paràlisis que si persisteix patirem tots i en especial aquells sectors que necessiten més acompanyament”.

Informació editada per lhdigital