27/11/2020

Enguany la campanya de desinsectació de paneroles -cucarachas-, arriba als 801 pous de clavegueram de la ciutat

El Servei de Salut atén totes les sol·licituds de la ciutadania que hi arriben

Com cada any a la primavera, el Servei de Salut de l’Ajuntament de L’Hospitalet intensifica les actuacions amb insecticides a les zones de clavegueram per tal de garantir l’espai públic lliure d’insectes.

Des del passat 23 d’abril, s’està realitzant un tractament amb pintura insecticida (Inesfly), contra paneroles, a l’interior dels 801 pous de registre del clavegueram públic, a tota la ciutat. L’aplicació d’aquesta pintura insecticida —que s’enllestirà en dues setmanes— la fa l’empresa adjudicatària del servei municipal de control de plagues. Aquest tractament manté l’efecte durant sis mesos.

També de manera sistemàtica o bé a petició ciutadana, durant tot l’any, es complementa el tractament amb un gel insecticida en el clavegueram on es detecta presència de paneroles. I en els carrers que presenten un problema inferior es fa una prospecció i el tractament s’aplica en els mesos de maig, juliol i setembre.

A més de les actuacions ja programades, el Servei de Salut atén totes les sol·licituds de la ciutadania que hi arriben. Llavors es fa una inspecció de les arquetes o pous de registre i s’aplica el producte insecticida en els llocs de la infraestructura pública on s’observen insectes.

D’altra banda, els focus d’insectes també es poden detectar a l’interior de les finques o bé als claveguerons particulars, per la qual cosa correspon a les comunitats de veïns gestionar les mesures adients per evitar possibles plagues, com pot ser la neteja anual, com a mínim, de les arquetes interiors, així com portar a terme les tasques necessàries de conservació i manteniment de les parts comunes de les finques, i també, si és el cas, la contractació d’una empresa per al control de plagues.

En cas de sospita de proliferació de paneroles als espais públics, la ciutadania pot contactar amb l’Ajuntament, que determinarà les actuacions que cal dur a terme. El contacte es pot fer a través del telèfon de d’Informació Ciutadana de L’Hospitalet 010 .