02/02/2023

Com podem ajudar a les persones que viuen al carrer a L’Hospitalet: Avui dimecres ‘Xerrada col·loqui» a la Parròquia de Sant Josep

.

Fundació La Vinya PORTADA

Fundació La Vinya

26/10/2022

S’estima que a L’Hospitalet hi ha una trentena de persones sense llar que viuen, de manera fixa o temporal, al carrer. La xerrada col·.loqui d’aquest dimecres pretén aprofundir en una problemàtica en la qual, qualsevol ciutadà o ciutadana en segons quines circumstàncies si pot veure abocat.

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha impulsat aquest mes de setembre l’elaboració del primer cens de persones en situació de sensellarisme al municipi que pernocten al carrer, que es durà a terme durant el darrer trimestre del 2022, i que s’emmarca dins de contracte programa 2022 – 2025, que impulsa diferents accions per promoure la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social al municipi.