04/07/2020

Passat i present del cooperativisme a L’Hospitalet