28/11/2022

L’Hospitalet inicia els treballs de consolidació, restauració i arranjament del Castell de Bellvís al barri de la Torrassa

El Castell de Bellvís acollirà el Centre d’Interpretació de l’Època Medieval a L’Hospitalet i un mirador

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha encarregat tres projectes per a la rehabilitació del Castell de Bellvís, al barri de la Torrassa, i la seva adequació com a Centre d’Interpretació de l’Època Medieval a la ciutat. El projecte també inclou recuperar l’espai que envolta la fortificació com a mirador de la ciutat i rememorar d’aquesta manera la seva antiga funció de torre de vigilància des d’on es controlaven els camps que ocupaven la muntanya, la Via Augusta i el Delta del Llobregat.

Aquest mes de novembre, s’iniciaran els treballs de consolidació, restauració i arranjament del mur nord de l’edifici, com a pas previ al projecte d’intervenció arqueològica i arquitectònica, que tindran una durada de dos mesos i que seguiran el criteri de mínima intervenció i màxim respecte.

Paral·lelament, s’estan treballant el projecte d’intervenció arqueològica, que inclou les estructures arquitectòniques; l’excavació en extensió del solar per detectar possibles restes d’altres edificacions i l’excavació del subsol, que suposarà la base documental teòrica i gràfica per dur a terme la restauració de l’edifici, i el projecte de restauració arquitectònica. La previsió és que la intervenció arqueològica comenci a finals de 2022 i la restauració arquitectònica a finals de 2023.

Per a la recuperació de l’edifici com a Centre d’Interpretació de l’Època Medieval de L’Hospitalet, l’Ajuntament compta amb el finançament de 850.000 euros per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a càrrec del programa de l’1,5 % cultural, creat per garantir la conservació i promoure l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic. Aquesta quantitat ja està consignada als pressupostos generals de l’Estat per al 2022. L’Ajuntament aportarà la mateixa quantitat.

Les restes del Castell de Bellvís es van descobrir l’any 2007, durant la realització de treballs previs de rehabilitació de la Casa de la Torrassa, antiga masia situada a la ronda de la Torrassa. Els estudis històrics fets amb posterioritat van documentar l’existència d’un gran edifici medieval de planta rectangular, construït en un moment no posterior al segle xii. Els fossats als costats est i oest indiquen que es tractava d’una fortificació militar.

El Castell de Bellvís està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i inclòs dins el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de L’H (PEPPA).