02/02/2023

S’inaugura L’Exposició, i es lliuren el premis, “Memorial Antoni Monrós i Valls”

Organitzat pel Club Muntanyenc, al Centre Cultural Barradas

Monros Retallat i Exportat
21/06/2019